Tatjana Isufati

Tatjana Isufati

Tatjana Isufati

Administration/Accounting

Tatjana është diplomuar në  Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Tiranës (Shqipëri) në vitin 2009. Pas përfundimit të studimeve dhe në vijim ka punuar në Departamentin e Financës në disa  shoqëri te mirënjohura shqiptare. Duke ndjekur pasionin e saj për financat ka përfituar eksperiencë në fushën e ndjekjes të  cështjeve financiare të shoqërive, mbajtje kontabiliteti dhe raportimit  periodik financiar të tyre në sistemin tatimor dhe për klientët. Një fokus i veçantë në detyrat e saj është edhe administrimi i përgjithshëm i Studios dhe klientëve mbi aspektet e më sipër cituara. Tatjana është njohëse shumë e mirë e gjuhës italiane dhe angleze.

Kontaktoni: Tatjana Isufati

Legale Albania Law & Tax

www.legalealbania.com

Rruga “Shyqyri Berxolli”, Pallati Intercosat (pranë Gjykatës së Lartë), Shkalla A, Kati 3, Suite 9B, Njësia Bashkiake nr.10,

Tiranë – Shqipëri

Tel.: +35544534100

E-mail: [email protected]