Eva Priska

Eva Priska

EVA PRISKA

Associate

Eva është diplomuar në shkenca të shërbimeve juridike pranë Universitetit Shtetëror të Milanos (Itali). Në vijim ka kompletuar ciklin e studimeve pasuniversitare duke ndjekurMaster në Drejtësi në Universitetin e Pavia. Nga eksperiencat e mëparshme dhe përgjatë aktivitetit profesional në Legale Albania, ka fituar njohuri shumë të mira në të drejtën e shoqërive tregtare, civile dhe kontraktore e atë procedurale.

Kontaktoni: Eva Priska

Legale Albania Law & Tax

www.legalealbania.com

Rruga “Shyqyri Berxolli”, Pallati Intercosat (pranë Gjykatës së Lartë), Shkalla A, Kati 3, Suite 9B, Njësia Bashkiake nr.10,

Tiranë – Shqipëri

Tel.: +35544534100

E-mail: [email protected]