Avv. Elio Brogno

Avv. Elio Brogno

Av. Elio Brogno është ekspert ligjor pranë Legale Albania Law & Tax, i diplomuar pranë Universitetit të Bolonjës dhe mban titullin e Avokatit me studio ligjore në Bolonja.

Ai merret kryesisht me të drejtën penale, të drejtën e punës si në çështje gjyqësore edhe në ato jashtë gjyqësore, konsulencë për punëmarrësit, shoqëritë tregtare, shoqatat e sindikatat dhe kompanitë e mbledhjes së borxheve. Elio zotëron aftësi të veçanta në fushën e konsulencës për kompanitë edhe jashtë vendit, specifikisht në Iran, duke bashkëpunuar me një staf avokatësh dhe profesionistësh të vendit.

Kontaktoni: Av. Elio Brogno

Legale Albania Law & Tax

www.legalealbania.com

Rruga “Shyqyri Berxolli”, Pallati Intercosat (pranë Gjykatës së Lartë), Shkalla A, Kati 3, Suite 9B, Njësia Bashkiake nr.10,

Tiranë – Shqipëri

Tel.: +35544534100

E-mail: [email protected]