Anxhela Seferi

Anxhela Seferi

Anxhela Seferi

Junior Associate

Anxhela është diplomuar për Drejtësi pranë Universitetit të Tiranës, e më tej ka kryer Master Shkencor Penal pranë këtij Universiteti. Pas studimeve Universitare, ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme profesionale në lidhje me të drejtën civile konkretisht në të drejtën e pronësisë dhe atë kontraktore.

Ajo ka njohuri të plota dhe jep kontributin e saj në fushat e së drejtës penale, shoqërive tregtare, drejtës civile dhe pronësinë intelektuale e industriale. Anxhela është njohëse shumë e mire e gjuhës italiane dhe angleze.

Kontaktoni: Anxhela Seferi

Legale Albania Law & Tax

www.legalealbania.com

Rruga “Shyqyri Bërxolli”, Pallati Intercosat (pranë Gjykatës së Lartë), Shkalla A, Kati 3, Suite 9B, Njësia Bashkiake nr.10,

Tiranë – Shqipëri

Tel.: +35544534100

Mail: [email protected]