Muaj: Gusht 2023

Leje Unike të qëndrimit për të huajt (ortak dhe Administrator i një shoqërie tregtare) – Interpretim i Policisë së Shtetit Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit

“Legale Albania” me një eksperiencë të gjatë në konsulencën e subjekteve tregtare vendase dhe të huaja (veçanërisht), asiston në mënyrë të vazhdueshme shtetasit e huaj për ndjekjen e procedurave të lejeve të qëndrimit të cilët punojnë në Republikën e Shqipërisë. Një pjesë e konsiderueshme e tyre, janë në rolin e administratorit, të ortakut apo të […]

read more