Muaj: Dhjetor 2021

Ndryshime afatesh dhe falje të gjobave të gjeneruara nga mosrespektimi i Ligjit nr. 112/2020, “Për regjistrin e pronarëve përfitues”.

Pas shfaqjes së shumë problemeve në aplikimin e këtij ligji, me qëllim lehtësimin dhe rregullimin e situatës faktike ku vetëm 1/3 e subjekteve raportuese kanë mundur të regjistrojnë të dhënat e pronarëve të tyre përfitues, po vlerësohet nga ana e Qeverisë Shqiptare dhe më tej Parlamentit, ndërhyrja me disa ndryshime të tjera në ligjin ekzistues […]

read more