Muaj: Qershor 2021

Administrimi kolektiv i të drejtave të autorit

Në Fletoren Zyrtare, më datë 15.06.2021, është publikuar Udhëzimi nr. 336,  datë 10.6.2021 “Për një ndryshim në udhëzimin nr. 385, datë 13.10.2020, “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për marrjen e licencës për administrimin kolektiv të të drejtave të autorit, ripërtëritjen e saj, si dhe përcaktimin e kritereve dhe procedurave për pezullimin dhe heqjen e […]

read more