Muaj: Shtator 2020

Migracioni – Rregulla të reja mbi aplikimin online për vërtetim deklarimi për punësim për shtetasit e huaj

Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë shtetasve te huaj për të aplikuar për t’u pajisur me vërtetim deklarimi për punësim për shtetas të BE-së, Zonës Shengen, të SHBA-së, Republikës së Kosovës. Udhëzimi I Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 31, datë 13.8.2020 “Për deklarimin për punësim të shtetasve të vendeve të Bashkimit Europian dhe zonës […]

read more

Nxitja e punësimit gjatë periudhës së Covid-19

Ditën e djeshme është përditësuar Vendimi nr. 608, datë 29.07.2020 i Këshillit të Ministrave “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit të personave të dalë të papunë si pasojë e Covid-19”, me vendimin nr. 699 datë 10.09.2020 “Për një ndryshim në vendimin nr. 608, datë 29.07.2020, të […]

read more