Muaj: Korrik 2020

Fëmijët e punonjësve të huaj dhe skema e mbulimit të sigurimit shëndetësor në Shqipëri

Referuar problematikave të ardhura pranë Studios në lidhje me përfitimin e të miturve të huaj nga sigurimi shëndetësor i prindit që ka një aktivitet tregtar apo punon i siguruar në Shqipëri, kemi kërkuar interpretim të saktë të legjislacionit në fuqi dhe, për këtë arsye, i jemi drejtuar Departamentit për Kufirin dhe Migracionin në Policinë e […]

read more

Krijohet baza e të dhënave shtetërore “Regjistri Elektronik i Ekspertëve”

Krijohet regjistri elektronik i ekspertëve i cili do të jetë ndihmë në proceset gjyqësore që zhvillohen pranë gjykatave shqiptare: Me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave, me vendimin nr. 502 të datës 24.06.2020, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 121/2020, vendosi krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri elektronik i ekspertëve” i cili […]

read more